• 03243360905
  • ymm@mehmetyildiz.net.tr

Bağımsız Denetçiler Sürekli Eğitim Programına katılım sağladık.

Bağımsız Denetçiler Sürekli Eğitim Programına katılım sağladık.

Bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri için gerekli olan mesleki bilgi ve becerilerinin yeterli seviyede tutulması ve geliştirilmesi amacıyla Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülen eğitimlere katılarak kanunla öngörülen eğitim kredilerini tamamlıyoruz.

YMM. Mehmet YILDIZ

Mesajınızı bırakın