• 03243360905
  • ymm@mehmetyildiz.net.tr
Sleek & Beautiful

"Denetim ekip işidir"

Hizmetlerimiz

We are innovative solution partner. Our Services;

Sleek & Beautiful

DENETİM HİZMETLERİ

– Bağımsız Denetim – Tasdik hizmetleri – Özel denetim – İç denetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, kontrolü – Operasyonel süreç denetimi – Mali süreç denetimi – Suiistimal denetimi

Sleek & Beautiful

VERGİ DANIŞMANLIĞI

– Vergi planlamasının yapılması – Vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek vergi risklerinin incelenmesi – Uzlaşma dava açma değerlendirmeleri – Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma – Vergi müşavirliği

Sleek & Beautiful

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

– Organizasyon yapısının oluşturulması, analizi ve tadili – İç kontrol sistemlerinin kurulması – Yönetim Kuruluna doğrudan danışmanlık yapmak – Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde danışmanlık

Kurumsal Ofisimiz

Photos of our office

Sleek & Beautiful

YÖNETİM ODASI

Sleek & Beautiful

SEKRETERYA

Sleek & Beautiful

DENETİM SERVİSİ-1

Sleek & Beautiful

DENETİM SERVİSİ-2

Son yazılarım

Follow